Autoosiguranje (registracija vozila)


Osiguranje od autoodgovornosti, da li znamo sve što bismo trebali znati o najpoznatijem osiguranju?

 

Znate li da po statistikama Svjetske zdravstvene organizacije, kao rezultat saobraćajnih nezgoda život izgubi oko 1,25 miliona ljudi godišnje, a negdje između 20 i 50 miliona ljudi biva povrijeđeno u tim nezgodama? Znate li da su polovina toga broja zapravo pješaci, biciklisti i motociklisti? Procjenjuje se da je u čak 93% slučajeva uzrok saobraćajne nezgode ljudska greška.

Osiguranje od autoodgovornosti ili preciznije – osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene upotrebom motornog vozila, jedno je od najpoznatijih osiguranja, budući da je ono obavezno, propisano zakonom. Razlozi zbog kojih je zakon regulisao ovo osiguranje kao obavezno, leže upravo u velikim rizicima od nesrećnih slučajeva i materijalnih šteta, te u prethodno navedenim statistikama.

Obavezno auto-osiguranje ili osiguranje od autoodgovornosti vas štiti od posljedica nezgode koju ste svojim vozilom pričinili drugim učesnicima u saobraćaju, odnosno njihovom vozilu.

To praktično znači da nećete morati lično nadoknaditi svu štetu koju ste svojim vozilom prouzrokovali drugom vozilu ili učesnicima u saobraćaju. Ono je obavezno upravo iz razloga zaštite kako lica koja su pretrpjela štetu, tako i onoga ko je tu štetu prouzrokovao, jer se putem osiguranja garantuje naplata štete.

 

Kome se obraćamo ukoliko se nađemo u situaciji da smo imali saobraćajnu nezgodu koju je skrivio drugi učesnik u saobraćaju i pretrpjeli smo štetu?

 

U ovom slučaju prava adresa je naša agencija koja će vas uputiti kako i na koji način u najkraćem mogućem roku naplatiti potraživanje od osiguravajuće kuće.

 

Da li cijene osiguranja od autoodgovornosti mogu biti različite u zavisnosti koje društvo za osiguranje izaberemo?

 

Ne! Tarifa je zapravo jedinstvena, propisana zakonom, te je se moraju pridržavati sva društva za osiguranje. To znači da za vaše vozilo, takvo kakvo ono jeste, sva osiguravajuća društva moraju ponuditi identičnu premiju osiguranja. Niže cijene osiguranja od autoodgovornosti od propisanih su protivzakonite i urušavaju premijski sistem, odnosno rezerve iz kojih se isplaćuju štete.

 

Auto-kasko osiguranje

 

U najkraćem, polisa auto-kasko osiguranja vam obezbjeđuje sigurnost za štetu na vašem vozilu. Pored toga što je ono dobrovoljno, od osiguranja od autoodgovornosti se razlikuje upravo po tome što ovdje osiguravamo svoje vozilo od štete nastale čak i u slučajevima kada smo mi odgovorni za nezgodu. Takođe, auto-kasko osiguranje podrazumijeva nadoknadu štete nastale ne samo za vrijeme vožnje, nego i one koja se našem vozilu može desiti npr. na parkingu. Pored punog kasko osiguranja u mogućnosti ste ugovoriti i djelomično kasko osiguranje. Najpopularnije varijante djelomičnog kasko osiguranje su:

-djelomično kasko osiguranje koje pokriva štete nastale na parkingu za koje je odgovorno nn lice,

-osiguranje staklenih površina na vozilu (sve staklene površine osim farova i panoramskog krova) i

-djelomično kasko osigurnaje “Kasko sudar” koje pokriva štete nastale prilikom udesa na vašem motornom vozilu.

 

Koje rizike pokriva auto-kasko osiguranje?

 

Auto-kasko osiguranje pokriva sve slučajeve koje dogovorite u polisi tog osiguranja, bez obzira ko je skrivio nezgodu ili na koji način se desio štetan događaj. Ovo osiguranje će vam nadoknaditi štetu na vašem vozilu, prouzrokovanu: saobraćajnim nezgodama, požarom, gromom, olujom, udarom nekog predmeta, krađe, provale i drugih ugovorenih rizika na vašem vozilu.

 

Koja je razlika između ‘osiguranja od autoodgovornosti’ i ‘kasko’ osiguranja?

 

Jednostavno rečeno, ukoliko ste prouzrokovali saobraćajnu nezgodu, osiguravajuće društvo kod kojeg ste se osigurali od autoodgovornosti će isplatiti naknadu drugom učesniku u nezgodi, odnosno licu koje je pretpjelo štetu. Kada uz to imate i auto-kasko osiguranje (“Kasko sudar”), vaše osiguravajuće društvo vam isplaćuje naknadu i za štetu na vašem vozilu. Ukoliko nemate kasko osiguranje, a skrivili ste nezgodu u kojoj je i vaše vozilo oštećeno, troškove popravke ćete morati snositi sami, iz ličnih sredstava.

 

Da li cijene auto-kasko osiguranja mogu da variraju u zavisnosti od osiguravajućeg društva koje izaberem?

 

Da. Ovdje je za razliku od osiguranja od autoodgovornosti slučaj da se premije razlikuju u odnosu na rizike koji će biti pokriveni osiguranjem, a koje sami možete da birate.

 

Šta je bonus-malus sistem?

 

Suština bonus-malus sistema je u sljedećem: Savjesni i odgovorni vozači koji ne uzrokuju nezgode predstavljaju manji rizik za osiguravajuće društvo, ne uzrokuju štete i stoga ima smisla da plaćaju nižu premiju osiguranja kroz odobravanje bonusa u odnosu na osnovnu premiju osiguranja koja je propisana. Malus predstavlja dodatak na premiju auto-osiguranja, tj. on je suprotnost bonusu. Vozači koji uzrokuju nezgode po osnovu kojih osiguravajuće društvo isplaćuje naknade štete predstavljaju veći rizik i stoga ima smisla da plaćaju dodatak na osnovnu premiju – malus.
Konkretno, kada prvi put zaključujete ugovor o osiguranju od autoodgovornosti za određeno vozilo, ili kada zaključujete ugovor o osiguranju poslije prekida dužeg od tri godine, plaćate punu osnovnu premiju osiguranja, što je iskazano u procentima 100%. Kod obnove osiguranja, ako u prethodnoj godini niste prouzrokovali štetu, imaćete pravo na smanjenje osnovne premije ili ‘bonus’. Maksimalno umanjenje premije po ovom osnovu može da iznosi 50 %.

S druge strane, ukoliko ste u prethodnoj godini prouzrokovali jedan ili više štetnih događaja, pri čemu je utvrđena obaveza osiguravača na isplatu štete, za obnovu osiguranja svog vozila ćete morati da platite uvećanu premiju osiguranja, u skladu sa važećom tarifom, što se naziva ‘malus’.

Uvećanje premije se računa prema razredima, odnosno kriterijumima, a može da iznosi 100%:

  1. Jedan štetan događaj – tri premijska razreda više
  2. Dva štetna događaja – sedam premijskih razreda više
  3. Tri i više štetnih događaja – deset premijskih razreda više.

Bonusi i malusi se računaju samo za godinu na koju se odnosi konkretno osiguranje. Ukoliko želite da promijenite osiguravajuće društvo, novi osiguravač će vam priznati stečeni bonus.
Takođe, ukoliko želite osigurati više od jednog vozila, a na polisi osiguranja postojećeg vozila imate već stečeni bonus, pri osiguravanju novog vozila imaćete pravo na umanjenje premije za visinu tog bonusa. Isto tako, ukoliko već imate osigurano više vozila, i u okviru svih njih bonus u bilo kojoj visini, za osiguranje još jednog vozila će vam se računati najniže ostvareno prethodno umanjenje.Važno je napomenuti da se bonus-malus sistem odnosi na vlasnika, a ne na vozilo, tj. vezuje se za osobu koja upravlja vozilom, a ne za samo vozilo.

 

Da li se u slučaju udesa može zaštititi stečeni AO Bonus?

 

Da, stečeni bonus se može zaštititi ugovaranje polise osiguranja Zaštite AO Bonusa.

Ovo je proizvod koji pokriva finansijski gubitka koji osiguranik stvarno trpi zbog gubitka bonusa, a u smislu plaćanja veće premije osiguranja AO. Osiguranik se uvodi u knjigu štetnika i plaća odgovarajuću premiju sa povećanim razredima zbog štete koju je prouzrokovao.

Naknada se isplaćuje kroz tri godine kako se obnavlja osiguranje AO i u prvoj godini se nadoknađuje gubitak ta tri premijska razreda, u drugoj godini gubitak dva premijska razreda i u trećoj gubitak jednog premijskog razreda. Uslov je cijelo vrijeme zaključenje polisa AO kod osaiguravajuće kuće kod koje je osiguranik prvobitno ugovorio osiguranje autoodgovornosti (regsitraciju vozila).

Pomjeranje u premijskim razredima zbog druge i ostalih šteta u toku trajanja osiguranja nije pokriveno. Pokrivena je samo jedna šteta i prema tarifi pomjeranje je tri premijska razreda na više. Uvijek se posmatra štićeni premijski razred sa polise AO.

Npr. ako u 2018 godini osiguranik ima bonus 50% i on je u premijskom razredu R-01 i bude štetnik, sljedeće godine ide na R 04 i osiguravajuća kuća mu nadoknađuje razlike uzmeđu R04 i R01, odnosno štićeni razred mu je R01. Sljedeće godine može opet zaključiti polisu zaštite bonusa i štečeni razred mu je R04 itd..