Dobro je…


Dragi naši osiguranici i sugrađani,

U svjetlu događaja koji su postali učestali u našem okruženju, pod sloganom „Dobro je…“ odlučili smo se na jednostavan i razumljiv način informisati vas: šta je osiguranje, koje su to vrste osiguranje, pokrića, cijene i generalno sve vezano za osiguranje kako bi vam pružili mogućnost da shvatite kako i na koji način zaštiti sebe i svoju imovinu.

Smatramo da je informisanje stanovnika BiH o važnosti osiguranja krucijalno za svako domaćinstvo u BiH, posebno jer većina domaćinstava opterećena  kreditima, kreditnim karticama, te svaki nepredviđen događaj može biti žestok udarac na kućni budžet, a slažete se da bi svi željeli izbjeći takve i slične situacije u budućnosti.

Pratite nas i informišite se o važnim stvarima kada je u pitanju osiguranje i svakako nam se javite sa svojim komentarima, mišljenjima i pitanjima.

Naravno da je dobro… 😉