Može li vam osiguranje pomoći?


Život ne treba da bude igra na sreću, jer su ulozi preveliki da bi se sa njima kockalo!

 

Iako možemo planirati svoj život, jasno je da ipak ne možemo predvidjeti ili spriječiti moguće nepovoljne događaje u budućnosti, niti opasnosti koje bi mogle ugroziti naš način života, zdravlje, imovinu. Svi živimo s rizicima. Ako bolje razmislimo, postoji veliki broj situacija i događaja koji se dešavaju bez naše volje – požari, poplave, krađe, saobraćajne nezgode, bolesti…

Međutim, postoje jednostavni načini da se zaštitimo od posljedica životnih situacija koje nas mogu zadesiti, te na taj način rizike posljedica svedemo na minimum. I ne samo to. Osjećaj sigurnosti je od neprocjenjivog značaja za mjerenje nivoa kvaliteta našeg života. S tim u vezi, važno je biti odgovoran prema svojoj budućnosti, koristiti se svim dostupnim mehanizmima koji vam mogu pružiti zaštitu u materijalnom, ali i u duhovnom smislu. Jedan od njih je osigurati se.

 

Konkretno, kako vam osiguranje može pomoći?

 

Budite vi ti koji će upravljati rizicima u svom životu. Smanjite neizvjesnost na najmanju mjeru.

Život, kao najvrednije blago, nastojimo živjeti kako najbolje znamo. Ipak, loše stvari se dešavaju, nezavisno od naše volje i pažnje koju posvećujemo svojoj bezbjednosti, zdravlju i imovini. Razmislite šta bi vama značilo kada biste imali sigurnost da životne rizike ne morate rješavati sami, iz sopstvenog budžeta. Kada biste imali punu finansijsku podršku za slučaj bolesti i nezgode, odnosno nesrećnog slučaja? Da li biste bili mirniji kada biste znali da imate sigurnost koju vam može ponuditi neka vrsta životnog osiguranja? Ako je vaš odgovor na ova pitanja ‘da’, sljedeći korak koji treba da učinite jeste da procijenite svoje rizike.

Primjera radi: odlazite na put. U stranu zemlju i kao i sve u životu, putovanje nosi određeni rizik, budući da vaš ljekar nije u blizini.

Imate izbor, rizikovati i potrošiti mnogo novca u slučaju da vam zatreba ljekarska intervencija ili unaprijed razmišljati o mogućim situacijama i pripremiti se za njih.

Jednako je i sa materijalnim dobrima koja posjedujete (imovina). Uvijek ste u prilici da ih zaštitite od raznih vrsta rizika, po vašoj procjeni i želji.

Primjera radi: stanujete u zgradi, i ma koliko da vodite računa o bezbjednosti svoje imovine, ne možete znati u kojoj mjeri to čine vaše komšije, te ne možete biti sigurni da vam se neće dogoditi poplava, lom stakla ili ono najgore požar.

I ovdje vam osiguranje može pomoći, pri nadoknadi štete koju biste inače morali u cjelosti platiti sopstvenim sredstvima.

Kombinacija za osiguranje je mnogo, na vama je da izaberete ono što vam može pružiti mir i osjećaj sigurnosti, ali i što je najvažnije, udobnost života koju obezbjeđujete osiguravajući ono što vam je važno.

 

Procjena sopstvenih rizika

Vaše vrijednosti su vrijedne pažnje!

 

Vrijednosti su za svakog čovjeka različite. Da li ste ikada razmišljali da napravite listu vama vrijednih životnih stvari i strategiju kako da ih čuvate? Niste?

Bilo bi korisno da to učinite, kako sa aspekta prepoznavanja rizika, tako i za stvaranje jasne predstave o tome šta je vama zapravo dragocjeno.

U prirodi čovjeka je da štiti i čuva ono što posjeduje, što je stekao i na šta može računati. Svakodnevno, iako toga nismo svjesni, brinemo se za sve ono što nam znači. Zaključavamo vrata svojih domova, parkiramo automobil tako da ga nešto ne ošteti, pazimo na svoj novčanik, ključeve…

Kako, zapravo, procijeniti rizik od neočekivanih i neželjenih dešavanja, od situacija kada nam nešto ’krene niz brdo’, odnosno kako procijeniti ranjivost naših vrijednosti?

Najprije se treba zapitati šta su to naše vrijednosti, identifikovati ih, uzeti u obzir podatke iz svog dosadašnjeg života, pa nakon toga odrediti i vjerovatnoću nastanka nekog rizičnog događaja koji ih može manje ili više ugroziti. To se zove procjena sopstvenih rizika ili nepozdanosti u smislu pojave gubitka u bilo kojoj sferi našeg života ili imovine. A evo i nekoliko primjera pitanja, a vaši odgovori na njih vam mogu olakšati procjenu sopstvenih rizika.

Zapitajte se:

-Da li imate ušteđevinu? Da li ste u mogućnosti, odnosno želite li da u cjelosti finansijski snosite posljedice štete, koliko god ona velika bila, ukoliko bi se desila na vašoj imovini?

-U kakvom okruženju živite? Koliko često se u vašem okruženju dešavaju prirodne katastrofe – poplave, požari i slično?

-Glava ste kuće, donosite prihod u porodicu i članovi porodice u velikoj mjeri zavise od vas? Razmišljate li o tome šta bi se desilo s vašim bližnjima kada vi više ne biste bili u mogućnosti da ostvarujete prihod, kada bi se vama nešto desilo? Koliko bi vam značilo kada biste znali da su oni obezbijeđeni, ma šta da se vama desi u budućnosti?

-Koje sve realne vanredne situacije mogu da poremete vaše životne ili finansijske planove? Rizikujete li kada npr. idete na zimovanje u inostranstvo, gdje vam se može dogoditi nepredviđena situacija zbog koje biste morali tražiti ljekarsku pomoć? Da li biste se osjećali prijatnije kada biste znali da će vam troškovi liječenja u takvom slučaju biti pokriveni?

Mnogo je pitanja koja se odnose na rizike, a vi ih formirajte u skladu sa vašim vrijednostima. Odgovori na njih će vam dati jasnu sliku o tome da li, kako i šta želite osigurati.