Osiguranje imovine


Štiteći ono što posjedujemo, štitimo sebe, poštujući svoju prošlost i osiguravajući svoju budućnost.

 

Jasno je da se imovinska osiguranja, kako im samo ime govori, odnose na osiguranje naše imovine, odnosno stvari. Osnovna svrha ovih osiguranja je da sebe, tj. svoju imovinu zaštitimo od štete koja je može pogoditi na razne načine, bilo da je u pitanju požar, poplava, krađa, ili neke prirodne nepogode.

 

Šta je to važno da znamo kada je u pitanju imovinsko osiguranje?

 

Prvo, da ovo osiguranje nije način bogaćenja, te da se nadoknađuje samo iznos štete koju ste pretrpjeli na svojoj imovini, kako biste tu osiguranu stvar vratili u stanje u kojem je bila prije nezgode. Primjera radi, osiguranje neke starije mašine na kojoj se desila šteta, neće biti u visini iznosa koliko vrijedi nova, nego onoliko kolika je njena vrijednost u trenutku nastanka štete, odnosno u trenutku sklapanja osiguranja koje se odnosi na tu mašinu. Isti ovaj primjer možemo primijeniti na svu imovinu koju osiguravamo, bilo da je to stambeni prostor ili neka druga konkretna stvar. Tako isto, npr. kada osiguravamo kuću ili stan, osiguranje će se odnositi na građevinsku, a ne na tržišnu vrijednost objekta.

Drugo što je važno napomenuti je da jednu istu stvar ne možemo osigurati dvostruko.

To znači da možemo izabrati samo jedno osiguravajuće društvo kod kojeg ćemo osigurati tu konkretnu stvar. Još jedno načelo koje je bitno napomenuti u okviru imovinskih osiguranja jeste načelo materijalnog interesa. To znači da osiguranik mora biti zainteresovan da se ne dogodi osigurani slučaj.

 

Od čega možemo osigurati imovinu?

 

Sve ono što spada u vašu imovinu, od stambenog prostora do mašina, tehničkih uređaja i stakla, može biti predmet osiguranja. Različita osiguravajuća društva nude i različite pakete osiguranja vaše imovine.

Važno je da prepoznate potrebu osiguranja pojedinih stvari ili stambenog prostora, a onda provjerite ponudu osiguravajućih društava. Osnovni rizik kod imovine je požar, a osiguranje vas može sačuvati od ozbiljnih finansijskih posljedica katastrofalnog događaja kao što je ovaj.

U grupu osnovnih rizika kod osiguranja imovine spadaju i udar groma, eksplozija, oluja, grad, i druge opasnosti.

Dodatno, možemo ugovoriti i osiguranje od poplave, zemljotresa, izlivanja vode, klizanja tla, iscurenja tečnosti ili gasa, indirektnog udara groma za sve vrste instalacija i uređaja i aparata…

 

Koliko košta osiguranje stambenog prostora?

 

Uzmimo primjer osiguranja stambenog prostora od 50m2. Znate li, bar otprilike, koliko košta osiguranje takvog stana? Da li biste se iznenadili kada biste saznali da mjesečna premija za osiguranje stambenog prostora od 50m2, sa uključenim osiguranjem stvari u njemu, može da iznosi manje od 7,00 KM?

A, sada, razmislite šta bi se desilo kada bi vaša imovina bila ugrožena rizicima koje smo naveli. Da li biste mogli štetu nadoknaditi sami, iz ličnih novčanih sredstava? Odgovor na ovo pitanje će vam dati i odgovor na pitanje da li bi trebalo da svoju imovinu osigurate.