Kontakt

Informacije

Agencija za zastupanje u osiguranju

Vaš savjetnik za osiguranje

Adresa: ul. T.C. Malta bb, Sarajevo

Mob: +387 61 48 05 90

Tel: +387 33 95 09 75

Fax: +387 33 95 09 34

Email: info@vassavjetnik.ba

Web: www.vassavjetnik.ba

Facebook: @vassavjetnikzaosiguranje

Rješenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH broj 01-05.3-059-1730/18 od 07.06.2018 godine
Rješenje Općine Novo Sarajevo broj 03-21-44/18 od 01.02.2018 godine
ID broj 4302820190000
Broj računa 3387202298042717 otvoren kod UniCredit Bank d.d.

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas i u najkraćem mogućem roku ćemo odgovoriti na sve Vaše zahtjeve i pitanja.

Kako želite da Vas kontaktiramo?

E-mailTelefon

* Molimo ispunite sva polja