O nama


Vaše nezaboravno iskustvo ugovaranja osiguranja je naš posao…

 

Današnje tržište osiguranja je u stalnom pokretu, a u skladu s tim, našim osiguranicima želimo ponuditi nešto novo, nešto što ima prefiks dugoročnog i kvalitetnog.

Naši klijenti su naša najbolja reklama i preporuka, a naša osnovna prednost je pristup Vama i poslu kojim se bavimo.

Našim osiguranicima nudimo najkvalitetniji vid ugovaranja osiguranja tj. „tailor made“ produkte prema njihovim potrebama i mogućnostima, te kompletno savjetovanje i kontinuirano praćenje njihovih potreba.


Obim naših usluga

 

1. Izrada audita u osiguranju

-analiza važećih polica osiguranja

-prijedlog i preporuke radi kvalitetnijeg osiguravajućeg pokrića

 

2. Analiza rizika

-obilazak vaše imovine (stan, ugostiteljski objekat, firma…) i utvrđivanje rizika

-vrednovanje dosadašnjih štetnih događaja i njihov način pokrića i likvidacije

 

3. Realizacija osiguranja

-predočavanje potrebnih parametara osiguravateljima radi izrade kalkulacija osiguranja

-izbor najbolje ponude u odnosu na osiguravajuće pokriće (vrlo važan kriterij često nije cijena osiguranja tj., premija, već uvjeti i bonitet osiguravatelja)

-izdavanje police osiguranja

 

4. Rješavanje štetnog događaja

-pomoć u prijava štetnog događaja kod osiguravatelja

-učestvovanje u procedurama procjene šteta

-obezbjeđenje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja

 

5. Briga o osigurateljnoj agendi za svo vrijeme trajanja osiguranja

 

6. Pružanje neovisnog i objektivnog savjetovanja po pitanju osiguranja, tržišta osiguranja i rukovođenja rizicima, informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja, a temeljem praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja.

 

Misija

 

Naša misija – ugovaranje osiguranja na način na koji bismo mi sami željeli zaključiti ugovor o osiguranju – je ono što nas pokreće. Svakodnevno nastojimo pružiti vrhunsku uslugu našim klijentima, bilo da žele registrovati svoje motorno vozilo, osigurati svoj stan/kuću, ugovoriti stipendijsko osiguranje za svoje najmlađe, zdravstveno osiguranje, životno osiguranje sa pokrićem teških bolesti ili putničko zdravstveno osiguranje, za nas je potpuno isto.

Tretirati drugog na način na koji bismo sami željeli biti tretirani, je zapravo naša glavna misao vodilja.

Vjerujemo da ćete samo kod nas pronaći kompletan paket produkata osiguranja s kojim sigurno štedite novac, a s druge strane možete biti sigurni da ste spremni za sve nepredviđene okolnosti koje nam nosi život.

 

Mediji

 

Naše produkte možete naći i na drugim web ili facebook stranicama, jer želimo da što više potencijalnih klijenata vidi šta im sve možemo ponuditi. Time olakšavamo samo ugovaranje osiguranja za naše klijente i činimo im sve usluge dostupnim.

 

Naša poslovnica

 

Naša poslovnica na Pofalićima u ul. Šibenska br.3, Vam stoji na raspolaganju u vrijeme kada to Vama odgovara. Pozovite naše brojeve telefona kako bi dobili potrebne informacije o svim produktima osiguranja, savjet prilikom rješavanja odštetnog zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode ili kako bi ugovorili termin na kojem bi Vam predočili sve prednosti produkata kojima osiguravate sebe i svoje najmilije.

Mi smo tu zbog Vas.

 

Vaš savjetnik za osiguranje

 

Više od agencije…