Osiguranje od odgovornosti drumskih prevoznika

Prevoz robe u saobraćaju vrši se različitim prevoznim sredstvima, na različite načine i na različitim relacijama, pa postoji mogućnost da prevoznik (vozar) i pored pažnje dobrog domaćina nanese štetu robi koju je primio na prevoz.

Zavisno od vrste prevoznog sredstva, relacija, te propisa na osnovu kojih je regulisana djelatnost vozara, osiguranje od odgovornosti vozara se dijeli na:

 • osiguranje odgovornosti vozara u domaćem drumskom saobraćaju i
 • osiguranje odgovornosti vozara prema odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom – CMR

Predmet osiguranja je građanskopravna osiguranikova odgovornost kao prevoznika u drumskom prevozu za dokazan potpun ili djelomičan fizički gubitak ili uništenje stvari stvarno preuzete na prevoz.  Osiguranje prevoznikove odgovornosti zaključeno za međunarodni prevoz automatski pokriva i osiguranje prevoznikove odgovornosti u domaćem prevozu.

Prednosti :

 • uslovi osiguranja su prilagođeni potrebama i zahtjevima tržišta prevoznih usluga u vezi sa obimom, limitom i područjem osiguravajućeg pokrića,
 • brzi odziv na pitanja ugovarača osiguranja i stručna pomoć,
 • jednostavni i razumljivi proizvodi osiguranja koji se temelje na poznavanju struke,
 • pomoć prevoznicima da se odbrane od odgovornosti za štetu za koju ne odgovaraju po Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu BiH, ZOO, Konvenciji CMR,
 • zastupanje u slučaju pravnih sporova,
 • individualno prilagođene polise specifičnostima prevoznika (prevoz tereta velikih dimenzija, kontejnerski prevoz, prevoz sa kontrolisanom temperaturom…)…

Želite ponudu?

Mi ćemo za Vas izračunati cijenu polise i dostaviti Vam ponudu u najkraćem roku. Molimo Vas ispunite polja u nastavku:

Šta je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su štete, koje oštećena strana potražžuje od prevoznika robe, a nastale su tako što se roba za koju je prevoznik bio odgovoran izgubila ili oštetila. Odgovornost prevoznika je uređena sljedećim zakonima i propisima

 • Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu BiH,
 • Zakonom o obligacionim odnosima BIH,
 • CMR konvencijom i protokolom (za međunarodni transport),
 • Nacionalnim zakonodavstvom država Evropske unije (za kabotažne prevoze).

Pored zakonskih propisa, društvo za osiguranje, prilikom isplate štete uzima u obzir uslove osiguranja, određena ograničenja (koja mogu biti uključena u doplatama i/ili posebnim klauzulama ) i isključenja iz osiguranja.

Sklapanjem ugovora o osiguranju prevozničke odgovornosti prevoznik nije osigurao teret. Naručilac prevoza, odnosno vlasnik tereta sam mora osigurati teret, jer je prevoznička odgovornost uređena zakonom i ograničena je, te ne osigurava imovinske interese vlasnika tereta.

Ugovor o osiguranju zaključuje se za pojedino vučno vozilo i sve eventualne prikolice koje prevoznik spaja na to vučno vozilo.

Obim osiguranja i premija osiguranja

Osiguranje pokriva štetu koja proizlazi iz zahtjeva za naknadu štete na temelju zakonske odgovornosti drumskog vozara za prevoz robe primljene na prevoz, i to za:

 • potpuni ili djelimični fizički gubitak ili uništenje,
 • štetu zbog prekoračenja dostavnog roka,
 • vozarinu, carinu (u međunarodnom prevozu) i ostale troškove u vezi prevoza tereta, proporcionalno gubitku / oštećenju tereta.

 

Šta je potrebno za izradu ponude?

Kako bi vam dostavili ponudu za odgovornost u drumskom saobraćaju potrebno je da nam dostavite sljedeće podatke:

 • sliku saobraćajne dozvole vozila kojim se vrši transport,
 • informaciju da li se radi o domaćem ili međunarodnom transportu i
 • na koju osiguranu sumu je potrebno napraviti polisu osiguranja.

 

Za više informacija o produktu Odgovornosti vozara, možete nam se obratiti: direktno u našoj poslovnici na Pofalićima, ul. Šibenska br.3 ili nas pozvati na sljedeće brojeve telefona: +387 61 81 88 52 i +387 61 48 05 90.