Zaštita AO Bonusa

Uz neznatno mala odricanja riješite se velikih briga mogućnosti gubljenja stečenog bonusa ugovaranjem police o zaštiti stečenog bonusa prilikom ugovaranja polise Automobilske odgovornosti tj. prilikom registracije vašeg motornog  vozila.

U slučaju da skrivite prometnu nesreću, kod ugovaranja Vaše sljedeće police gubite stečeni bonus po polici Automobilske odgovornosti i potrebne su Vam najmanje tri godine dok se ne vratite na prethodno stečeni bonus, što stvara velike izdatke kod ugovaranja novih polica u navedenom periodu.

Stečeni bonus prati svakog osiguranika kod izrade nove police bez obzira iz koje osiguravajuće kuće dolazio, jer je ovaj dio uređen zakonom i prati se na državnoj razini, pa jedini način na koji možemo svoj bonus sigurno zaštititi je zaključenje police o zaštiti bonusa.

Odaberite ugovaranje Zaštite AO bonusa i osigurat ćete da Vaša polica kod nas uvijek bude jednako povoljna.

 

Da bi ste izbjegli ovaj veliki rizik, uz neznatno mala odricanja uz našu policu AO nudimo Vam da osigurate i zaštitu stečenog bonusa, čime je i u slučaju nastanka štete Vaš bonus zaštićen policom pa nemate razloga za dodatnu brigu.

Želite ponudu?

Mi ćemo za Vas izračunati cijenu polise i dostaviti Vam ponudu u najkraćem roku. Molimo Vas ispunite polja u nastavku:

 

Zaštitu stečenog bonusa moguće je ugovoriti uz produkt autoodgovornosti tj. prilikom registracije vašeg motornog vozila. Za više informacija o produktu Zaštita stečenog AO bonusa, možete nam se obratiti: direktno u našoj poslovnici na Pofalićima ul. Šibenska br.3, koristeći našu kontakt formu na web-u ili nas pozvati na sljedeće brojeve telefona: +387 61 81 88 52 ili +387 61 48 05 90.